18 augustus 2014

De Europese commissie publiceerde de geconsolideerde versie van de auditrichtlijn 2006/43/EG. Dit gebeurde naar aanleiding van de nieuwe richtlijn 2014/56/EU van 16 april 2014 die de richtlijn 2006/43/EG wijzigde.

Gerelateerd

Europese enquête inzake governance en audit. De aantrekkelijkheid van ons beroep staat centraal in de bezorgdheden van het IBR

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Sandrine Van Bellinghen, algemeen afgevaardigde Europese en internationale relaties IBR

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Sandrine Van Bellinghen, algemeen afgevaardigde Europese en internationale relaties IBR