30 mei 2016

Naar aanleiding van de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn (2013/34/EU) publiceert de Federation of European Accountants (FEE) een update van de drempels waaraan "kleine ondernemingen" beantwoorden in de EU-lidstaten, Noorwegen, Zwitserland en Ijsland.

Ondernemingen die als "klein" gedefinieerd worden, zijn niet langer verplicht onderworpen aan een wettelijke controle van hun jaarrekening.

De tabel geeft een vergelijkend overzicht van deze vrijstellingsdrempels en toont ook de procentuele stijging ten opzichte van de vorige drempels.

Audit exemption tresholds in Europe - Information update May 2016

Gerelateerd