24 januari 2017

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft in december 2016 een studie gepubliceerd over de impact van de wijziging van de Belgische pensioenwet op de verwerking van pensioenverplichtingen in IFRS-jaarrekening. Hiertoe heeft ze gepeild naar de evolutie van het standpunt van een aantal marktparticipanten (vertegenwoordigers van revisoren, pensioenfondsen, actuarissen en de verzekeringsondernemingen).

Deze studie kadert in de opzet van de FSMA om de kwaliteit van de financiële rapportering over materiële Belgische pensioenplannen van het type vaste bijdrage met wettelijk gegarandeerd minimumrendement te verbeteren en beoogt de convergentie te promoten van de verwerking van deze plannen in de jaarrekeningen van Belgische genoteerde vennootschappen vanaf boekjaar 2016 rekening houdend met de vigerende IFRS.

De FSMA is geen normgevende instelling noch een interpretatiecommissie en is ertoe gehouden de bestaande standaarden en interpretaties toe te passen.

Gerelateerd