29 mei 2013

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het IBR heeft op 28 maart 2013 een grote gala-avond plaatsgevonden in het Concert Noble te Brussel, in aanwezigheid van talrijke politici, academici, persoonlijkheden uit de socio-economische wereld en bedrijfsrevisoren.

De avond werd luister bijgezet door een concert van het Charlemagne Orchestra for Europe, onder leiding van de heer Bartholomeus-Henri Van de Velde, en de toespraken van Prof. Michel De Wolf, thans Erevoorzitter van het IBR, van Prof. Arnold Schilder, Voorzitter van de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB, IFAC), en van de heer Vincent Baillot, Erevoorzitter van de Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).

Ter gelegenheid van dit jubileum werd een gemeenschappelijke publicatie uitgebracht: “Zestigste verjaardag van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren: de pensioenleeftijd of een hernieuwde jeugd?”, waaraan meer dan 70 auteurs hebben bijgedragen.
 

Gerelateerd