29 april 2015

Administratieve zitting

Op zaterdag 25 april organiseerde het IBR zijn jaarlijkse Algemene Vergadering in het Square- Brussels Meeting Centre. Op het statutaire deel (9u-11u) waren 139 bedrijfsrevisoren en stagiairs aanwezig. De vergadering keurde de rekeningen 2014 en de begroting 2015 goed. Na de traditionele voorstelling van de rekeningen, de begroting en het jaarverslag volgden twee presentaties: de implementatie in België van de Europese boekhoudrichtlijn door ondervoorzitter Thierry Dupont en de hervorming van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor door voorzitter Daniel Kroes.

Academische zitting met eerste minister

De daarop volgende academische zitting (11u30-12u30) werd voor de derde keer samen met het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) georganiseerd en kon rekenen op 728 aanwezigen, zowel cijferberoepers als tal van genodigden uit de financieel-economische en politieke wereld.

Op het programma stonden twee topsprekers: eerste minister Charles Michel en Hein Lannoy, afgevaardigde van vice-eerste minister en minister van Economie Kris Peeters. Premier Charles Michel steunde door zijn aanwezigheid de beide Instituten in de uitvoering van hun programma’s en benadrukte in zijn toespraak de fundamentele opdracht van het beroep in onze economie: “Ik weet hoezeer uw opdracht essentieel is in onze economie. Zonder u zou er geen geloofwaardige financiële informatie voorhanden zijn in dit land. Elke overheid, elke onderneming of investeerder heeft een beeld nodig van vermogens, financiële situaties en resultaten. Zonder uw nauwgezette, zorgvuldige en complexe arbeid zouden wij die niet hebben. U produceert vertrouwen en dat heeft een onbetaalbare waarde”.

Om de cruciale rol van de cijferberoepen in de Belgische economie te illustreren haalde de premier het voorbeeld aan van de KMO’s, die 98% van de ondernemingen en 70% van de private werkgelegenheid in ons land vertegenwoordigen. “Bedrijfsrevisoren, accountants en boekhouders zijn de geprivilegieerde raadgevers van de KMO’s en zelfstandigen, die door hun gewicht de motor van de Belgische economie vormen”, aldus Michel.

Tenslotte bepleitte Michel het behoud van de absolute onafhankelijkheid van het beroep (de reden waarom de regering wenst dat het beroepsgeheim moet blijven bestaan) en steunde hij de vraag van het IBR tot versterking van de kwaliteit van de financiële informatie in de publieke sector.

De toespraak van de premier werd gevolgd door een presentatie door Hein Lannoy, directeur van de beleidscel Consumentenbescherming en economische reglementering in het kabinet van vice-eersteminister Kris Peeters. Hij stond stil bij de technische aspecten van de omzetting in België van de Europese boekhoudrichtlijn en de auditrichtlijn en –verordening.

Gerelateerd