15 mei 2023

Bron: College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, 12 mei 2023

 

Het College publiceert op zijn website de leidraad voor de kwaliteitscontrole 2023 van de bedrijfsrevisoren die geen controle uitvoeren van een organisatie van openbaar belang (OOB) die op individuele basis meer dan één van de criteria overschrijdt als bedoeld in het artikel 1:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (niet-OOB-bedrijfsrevisoren).

Het College kondigt verder ook aan dat de controle op de kantoororganisatie dit jaar licht zal gehouden worden om de sector toe te laten in te zetten op de implementatie van de ISQM-normen. Het College verwacht dat alle bedrijfsrevisoren investeren in de toepassing van de ISQM normen binnen de best mogelijke timing.

De leidraad is opgesplitst in een deel kantoororganisatie (boek 1) en een deel controleopdrachten (boek 2). Deze kunnen hier geraadpleegd worden.

Gerelateerd

Het CTR publiceert zijn actieplan 2024

29 mei 2024: studienamiddag ISQM

CTR Jaarverslag 2022: uitdagingen voor 2023

Lieven Acke, bedrijfsrevisor