28 mei 2018

In dit jaarverslag 2017 wordt nader toelichting gegeven bij de organisatie van het nieuwe toezichtsmodel en krijgt de lezer zicht op de werkzaamheden van het CTR tijdens zijn eerste werkjaar. Belangrijk daarbij zijn de standpunten met algemene draagwijdte die geregeld werden ingenomen door het College en die in een afzonderlijk hoofdstuk worden toegelicht. Het meedelen van deze standpunten verhoogt de voorspelbaarheid van de beslissingen die het College zal innemen in gelijkaardige dossiers, en kan daarom van nut zijn voor de lezer van dit jaarverslag.
 

Gerelateerd

Overzicht van maatregelen die het CTR kan nemen

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Boekhoudkundige en fiscale aspecten van de administratieve boetes van het College (CTR)

Fernand Maillard, ere-ondervoorzitter van het IBR, bedrijfsrevisor