28 mei 2018

In dit jaarverslag 2017 wordt nader toelichting gegeven bij de organisatie van het nieuwe toezichtsmodel en krijgt de lezer zicht op de werkzaamheden van het CTR tijdens zijn eerste werkjaar. Belangrijk daarbij zijn de standpunten met algemene draagwijdte die geregeld werden ingenomen door het College en die in een afzonderlijk hoofdstuk worden toegelicht. Het meedelen van deze standpunten verhoogt de voorspelbaarheid van de beslissingen die het College zal innemen in gelijkaardige dossiers, en kan daarom van nut zijn voor de lezer van dit jaarverslag.
 

Gerelateerd

CTR Jaarverslag 2022: uitdagingen voor 2023

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Jaarverslag 2022 van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Overzicht van de administratieve verplichtingen van de bedrijfsrevisoren voor het IBR en het CTR inzake de bijdrage in de werkingskosten van het IBR

Christophe D'hondt, diensthoofd IT & Boekhouding IBR