21 oktober 2022

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

 

De banden tussen het IBR en het beroep van auditor en accountant in de Democratische Republiek Congo (DRC) bestaan al lang en het IBR heeft al vaak samengewerkt om het beroep te structureren en te ontwikkelen. Zo heeft het IBR talrijke contacten gelegd met het op 20 juni 1992 opgerichte IRC (Institut des Réviseurs-Comptables - een in de DRC gevestigde privaatrechtelijke vereniging) en met de CPCC (Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, opgericht in februari 1975).

Deze contacten hebben geleid tot de organisatie van talrijke opleidingen in de DRC en in België, alsook tot een programma om Congolese stagiairs uit te zenden naar auditkantoren in België in het kader van de Belgisch-Congolese samenwerking.

Het IBR heeft ook deelgenomen aan de installatie van de ONEC (Ordre national des Experts-comptables) die bij wet van 19 februari 2015 is opgericht, en heeft in juli 2016 actief deelgenomen aan de organisatie van de erkenningsexamens voor de eerste leden van de ONEC. Dat resulteerde in de deelname van twee Belgische bedrijfsrevisoren aan elk van de drie examensessies die in Kinshasa, Goma en Lubumbashi voor 175 kandidaten werden georganiseerd.

Het IBR heeft ook actief deelgenomen aan de installatie van de ONEC tijdens zijn eerste algemene vergadering die op 13 en 14 januari 2020 in Kinshasa is gehouden, na de installatie van de eerste ONEC-raad.

Het IBR werd in 2021 benaderd door de ONEC om het te steunen in zijn poging om toe te treden tot de International Federation of Accountants (IFAC). Dit is een langetermijnprogramma dat meerdere jaren in beslag zal nemen. Na vele uitwisselingen, gebaseerd op eerdere ervaringen en de wens om de ontwikkeling van het beroep in de DRC te blijven ondersteunen, om onze ervaring met het beroep en de structuur van onze beroepsorganisatie te delen, heeft het IBR op 4 oktober 2022 in Brussel een overeenkomst ondertekend met de ONEC voor de bijstand van het IBR aan de ONEC DRC bij zijn toetreding tot de IFAC.  De overeenkomst werd vervolgens overhandigd aan de ambassadeur van de Democratische Republiek Congo in België tijdens een ontmoeting met de kanselier van de ambassade.

De praktische regelingen voor de organisatie en financiering van deze steun worden momenteel besproken.

Naar aanleiding hiervan ontvingen wij in België een groep van 32 accountants uit de DRC (waaronder de heer Jean-Jacques MUKULA MIJI, vice-voorzitter van de ONEC, en de heer Jean-Marie TUMBA KABALAMBI, rapporteur van de ONEC) voor een intensieve opleidingssessie van een week over de controle van banken en verzekeringen, wetgeving tegen het witwassen van geld, ISQC1- en ISQM-normen, en de controle van NGO’s. Wij moeten de volharding van de deelnemers gedurende de gehele opleiding en de betrokkenheid van de IBR- en IREFI-opleiders prijzen.

 

Gerelateerd

Het IBR ondersteunt onze collega's in de Democratische Republiek Congo door middel van permanente vorming

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Bezoek van de IBR-delegatie aan de Ordre national des Experts-comptables (ONEC) in Kinshasa, januari 2023

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

IFAC Council in Mumbai, november 2022

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR