18 april 2023

Het vormingsprogramma 2023-2024 staat nu online. U vindt deze vormingsactiviteiten terug in de vormingskalender op de website van het ICCI en de website van het IBR.  Bovendien houden we u ook steeds via de nieuwsbrief van het IBR op de hoogte van de eerstvolgende vormingsactiviteiten.     
 
Het programma 2023-2024 omvat meer dan 100 seminaries, die afwisselend zullen plaatsvinden onder de vorm van webinars en live seminaries. We hebben ernaar gestreefd om een evenwicht te vinden tussen beide formules, die elk hun voordelen bieden.

Binnen dit vormingsprogramma vindt u volgende drie hoofdthema’s terug

  1. Een ESG- opleidingscyclus van 7 modules die tussen mei en oktober 2023 live worden gegeven, met de mogelijkheid om deze modules vanaf september te volgen in de vorm van webinars op aanvraag. Aan het einde van de cyclus wordt een vormingscertificaat voorzien. Het is essentieel om vormingen rond deze materie te volgen, om de nodige vaardigheden te verwerven zodat de bedrijfsrevisoren in dit domein een voortrekkersrol kunnen opnemen.
  2. We wensen de opleidingsdag rond de ondernemingsraad een frisse dynamiek te bezorgen, met tips en tricks om er onze rol nog beter te vervullen. Zo kunnen we als bedrijfsrevisor optimaal bijdragen aan een goed sociaal overleg, wat van groot maatschappelijk belang is.
  3. AML: de strijd tegen het witwassen van geld is wereldwijd een grote bezorgdheid; met de organisatie van een praktijkgerichte studienamiddag op 5 juni willen we op een grondige en doelgerichte manier de aspecten van deze thematiek behandelen die de bijzondere aandacht verdienen van de bedrijfsrevisoren.

We wensen alle sprekers en medewerkers aan deze vormingsactiviteiten uitdrukkelijk te bedanken. We bedanken ook de leden van de Commissie Vorming voor het samenstellen van het vormingsprogramma en de personeelsleden van het IBR voor hun enthousiaste begeleiding van de vormingsactiviteiten.

Gerelateerd

Goedkeuring en inwerkingtreding van twee voor het beroep belangrijke normen

Audit van duurzaamheidsverslaggeving: uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten

Marc Daelman en Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisoren

Mededeling 2024/11: Erkenning voor het verstrekken van assurance over duurzaamheidsinformatie - vereisten voor de permanente vorming