5 maart 2018

Naar aanleiding van de openbare raadpleging van de Monitoring Group met als titel « strengthening the governance and oversight of the international audit-related standard-setting boards in the public interest », werd het ontwerpantwoord door de Raad van het IBR goedgekeurd. Dit antwoord werd op 30 januari overgemaakt aan IOSCO.

Gerelateerd