2 september 2020

Als praktische aanvulling op de in mei 2020 gepubliceerd brochure 'Het gebruik van data-analyse bij de controle', stelt het IBR nu ook een reeks technische fiches ter beschikking.

Het betreft een reeks niet-exhaustieve en louter indicatieve fiches over toetsingen die tijdens een audit vaak met behulp van data-analyse worden uitgevoerd.

Het doel van deze fiches is dubbel:
  • ten eerste maken ze het mogelijk om de aandacht te vestigen op bepaalde punten die belangrijk zijn voor de goede uitvoering van de desbetreffende toetsing (bestreken risico's, soorten vereiste gegevens,...)
  • ten tweede kunnen ze eventueel gebruikt worden als basis voor het documenteren van de uitgevoerde toetsingen, waarbij ze van geval tot geval kunnen aangepast worden.
Het betreft hier enkel typevoorbeelden. Bovendien is het gebruik van data-analyse en toetsingsvoorbeelden niet verplicht.

Deze fiches zullen periodiek bijgewerkt worden met nieuwe voorbeelden.

Gerelateerd

Update technische fiches Data analytics

Nieuwe brochure over het gebruik van data-analyse bij de controle

Data Analytics: The Future of Audit