25 juni 2021

De Raden van het IBR en het ITAA hebben via een gemeenschappelijke mededeling enkele wederzijdse principes ontwikkeld die van toepassing zijn bij het aanvaarden, verlengen en/of hernieuwen van een opdracht van de (gecertificeerde) accountant en/of de bedrijfsrevisor.

Deze principes vloeien voort uit een interpretatie van de strafbepalingen op basis waarvan hun aansprakelijkheid in het gedrang kan komen bij het uitvoeren van deze opdrachten.

Gerelateerd

Omzendbrief 2008/02: Gedragslijnen inzake de beroepsrelaties tussen de leden van het IBR, het IAB en het BIBF