17 juni 2009

De Raad heeft bevestigd dat het wettelijk toegelaten is om de honoraria niet alleen met de BTW maar ook met de veranderlijke bijdrage en bijdrage per mandaat te verhogen.

Gerelateerd

Pleidooi voor een correcte inning van de veranderlijke bijdrage door het Instituut

Charles-Henri de Streel, bedrijfsrevisor, Raadslid van het IBR
Christophe D’hondt, Diensthoofd Boekhouding & ICT van het IBR

Overzicht van de administratieve verplichtingen van de bedrijfsrevisoren voor het IBR en het CTR inzake de bijdrage in de werkingskosten van het IBR

Christophe D'hondt, diensthoofd IT & Boekhouding IBR

Mededeling 2020/10: Facturatie van de bijdragen in de werkingskosten van het IBR en het ICCI