10 juli 2009

Artikel 4 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) gewijzigd door de wet van 20 maart 2009 verplicht de niet-commerciële ondernemingen naar privaat recht, vanaf 30 juni 2009, om zich in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Gerelateerd