24 juli 2009

Hierbij vindt u de mededeling van de Voorzitter op 24 juli 2009 betreffende de erkenningsprocedure bij kredietinstellingen, financiële holdings, beursvennootschappen, instellingen voor collectieve belegging en vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen - Oproep kandidaten.

Gerelateerd