27 juli 2009

Hierbij vindt u de mededeling van de Voorzitter op 27 juli 2009 betreffende de Oprichting van de “Cel SP” (sole practitionners) - Openingsvergadering maandag 14 september 2009 om 10 u ten kantore van het IBR.

Gerelateerd