15 september 2009

Hierbij vindt u de mededelingen van de Voorzitter op 6 juli 2009 en op 15 september 2009 betreffende de openbare raadpleging over het ontwerp van Normen inzake de toepassing van de ISA's in België.

Gerelateerd

Mededeling 2024/20: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen (termijn: 8 augustus 2024)

Mededeling 2024/19: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen) (termijn: 8 augustus 2024)

Goedkeuring en inwerkingtreding van twee voor het beroep belangrijke normen