4 januari 2011

Hierbij vindt u de mededeling 2011/5 van de Voorzitter van 4 april 2011 betreffende de gemeenschappelijke mededeling van het IBR, IAB en het BIBF met betrekking tot de nieuwe opdracht om bijstand te verlenen bij het opstellen van het financieel plan door de oprichter van een BVBA-starter.

Gerelateerd

Arrest hof van beroep te Gent van 17 april 2023 en de aansprakelijkheid van de economische beoefenaar in het kader van de bijstand bij de opmaak van het financieel plan

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

Actualisering van de brochure “Hoe financier ik de groei van mijn KMO”

Het financieel plan en de verantwoordelijkheid van de economische beroepsbeoefenaar

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor