11 juli 2011

Hierbij vindt u de mededeling 2011/11 van de Voorzitter van 11 juli 2011 betreffende de publieke raadpleging van de Commissie Corporate Governance over de richtlijnen inzake interne controle en risicobeheer.

Gerelateerd

Mededeling 2020/05: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten (termijn: 25 april 2020)

Mededeling 2019/04: Openbare raadpleging over het ontwerp van Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor

Mededeling 2018/05: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm betreffende de contractuele controle van KMO's en de gemeenschappelijke bijzondere opdrachten bij KMO's (IBR-IAB)