15 september 2011

De Raad van het IBR lanceert een openbare raadpleging over het voorontwerp van deontologische Code van de bedrijfsrevisoren

Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor legt de Raad van het IBR zijn voorontwerp van deontologische Code van de bedrijfsrevisoren ter openbare raadpleging voor. Dit voorontwerp dient te worden aangenomen hetzij als een norm, hetzij als een advies aan de Minister van Economie met het oog op de goedkeuring van een nieuw koninklijk besluit.

U vindt hieronder het voorontwerp van deontologische Code. U kunt uw commentaren tot 15 december overmaken via het volgende emailadres: tech@ibr-ire.be.

Behoudens tegenverzoek van uwentwege zullen uw commentaren na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR worden gepubliceerd.

Gerelateerd

Het IBR heeft samen met het ITAA gereageerd op de vragenlijst van EFRAG in het kader van de openbare raadpleging over de Exposure Draft for a Voluntary Standard for non-listed SMEs

Advies 2021/05: Verduidelijking van de termen “relevante ethische voorschriften” in België – vervanging van advies 2019/07

Opheffing van enkele oude Koninklijke Besluiten