4 januari 2012

Hierbij vindt u de mededeling 2012/01 van de Voorzitter betreffende het ontslag van de bedrijfsrevisor en de toekenning van de titel van erebedrijfsrevisor – met model ontslagbrief.

Gerelateerd