16 januari 2012

Hierbij vindt u de mededeling 2012/02 van de Voorzitter betreffende de herinnering aan de verplichtingen van de commissaris in het kader van de huidige crisis.

Gerelateerd

Voor een versterkte samenwerking tussen de controleactoren. Lessen uit de financiële crisis

Mededeling 2008/13: Mededeling van de voorzitter betreffende de verplichtingen van de commissaris in de context van de huidige financiële crisis