1 maart 2012

Hierbij vindt u de mededeling 2012/03 van de Voorzitter van 1 maart 2012 betreffende de gevolgen van het arrest nr. 187/2011 van het Grondwettelijk Hof aangaande de mede-eigendom.

Gerelateerd