11 oktober 2013

Dit auditdecreet voorziet onder meer in audits in lokale besturen, die zullen worden uitgevoerd door een nieuwe auditinstantie: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid 'Audit Vlaanderen'.

Gerelateerd

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR

Mededeling 2022/08: Wijziging van de voorwaarden voor de toekenning en tot intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisoren door het Instituut en verruiming van de uitzondering op het beroepsgeheim

De omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de belastingadministratie

Camille Luxen, juriste IBR