11 oktober 2013

Dit auditdecreet voorziet onder meer in audits in lokale besturen, die zullen worden uitgevoerd door een nieuwe auditinstantie: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid 'Audit Vlaanderen'.

Gerelateerd

Advies 2024/01: De opdracht van bedrijfsrevisoren bij VLAIO en het beroepsgeheim

Mededeling 2024/12: Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken - beroepsgeheim - nieuwe uitzondering

Ontwikkelingen in de publieke sector en nieuwe afwijkingen op het beroepsgeheim

Alexia Cauwe, diensthoofd Vorming IBR en bedrijfsjurist