3 februari 2014

Met dit decreet worden tal van maatregelen inzake deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector decretaal verankerd, en dit met onmiddellijke ingang.

Gerelateerd

25 oktober 2022: Dag van de Publieke Sector

Eerste editie van de 'Dag van de publieke sector'

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist

Advies 2020/01: Interpretatie van artikel 93/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat