25 maart 2016

Deze mededeling heeft tot doel de praktische gevolgen van de aanvraag tot inschrijving van een nieuw bedrijfsrevisorenkantoor in het openbaar register toe te lichten en anderzijds de verplichtingen te overlopen die een statutenwijziging met zich meebrengt. De mededeling heeft tevens tot doel de confraters te ondersteunen bij hun aanvraag tot inschrijving.

Gerelateerd

Mededeling 2022/15: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/14: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de actieve bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/11: Meedelen van statutenwijzigingen aan het Instituut