30 juni 2016

De Raad van het IBR wenst u in te lichten over het feit dat een tweede ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene Internationale controlestandaarden (ISA’s) in België en tot vervanging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België, voor openbare raadpleging zal voorliggen van 30 juni 2016 tot 16 augustus 2016.
Om u te helpen bij het formuleren van uw reacties op de openbare raadpleging, verwijzen we naar voorbeelden van Key Audit Matters op de website van de IAASB. Alle andere nuttige documenten in verband met de nieuwe en herziene ISA's zijn op deze pagina verzameld.
 
De vertaling van de nieuwe ISA 701 en van de herziene ISA’s werd afgewerkt in samenwerking met enerzijds de CNCC (Compagnie nationale des Commissaires aux comptes) en de CSOEC (Conseil supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables) en anderzijds de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). U kan de vertalingen van de nieuwe ISA 701 en van de herziene standaarden hier raadplegen.

Intussen werd een tweede openbare raadpleging gelanceerd over dit ontwerp van norm.

Gerelateerd

Het IBR heeft samen met het ITAA gereageerd op de vragenlijst van EFRAG in het kader van de openbare raadpleging over de Exposure Draft for a Voluntary Standard for non-listed SMEs

Mededeling 2020/25: Uitoefening van de opdracht van commissaris in erkende organisaties van de civiele maatschappij (CMO) en erkende institutionele actoren (IA) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

Mededeling 2020/05: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten (termijn: 25 april 2020)