20 december 2016

Naar aanleiding van de verschillende initiatieven van de Commissie non-profit van het IBR om in te spelen op de problematiek van de heterogeniteit van de specifieke verslagen die moeten worden meegedeeld aan de Minister bevoegd voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan de Voorzitter van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (hierna “RSZ”), werd, in overleg met de Unie van Sociale Secretariaten en de RSZ, een verslaggevingsmodel uitgewerkt.

Gerelateerd