Gerelateerd

Goedkeuring en inwerkingtreding van twee voor het beroep belangrijke normen

Het IBR heeft samen met het ITAA gereageerd op de vragenlijst van EFRAG in het kader van de openbare raadpleging over de Exposure Draft for a Voluntary Standard for non-listed SMEs

Drie normen van het IBR goedgekeurd door de HREB en de minister van Economie