5 juli 2017

In tegenstelling tot de “Tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisor” voorziet de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren niet in een wettelijke basis voor de twee voormelde statuten; de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft bijgevolg beslist om beide statuten met onmiddellijke ingang op te heffen.

Gerelateerd

Mededeling 2022/15: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/14: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de actieve bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/11: Meedelen van statutenwijzigingen aan het Instituut