21 december 2017

De Raad van het IBR wenst u in te lichten over het feit dat een nieuw ontwerp van norm tot wijziging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België, voor openbare raadpleging zal voorliggen van 21 december 2017 tot 25 januari 2018, overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Dit nieuw ontwerp vervangt het ontwerp dat op 30 juni 2016 het voorwerp heeft uitgemaakt van een openbare raadpleging en dat het IBR op verzoek van de minister van Economie diende te wijzigen.

Om u te helpen bij het formuleren van uw reacties op de openbare raadpleging, verwijzen we naar voorbeelden van Key Audit Matters op de website van de IAASB. Alle andere nuttige documenten in verband met de nieuwe en herziene ISA's zijn op deze pagina verzameld.

De vertaling van de nieuwe ISA 701 en van de herziene ISA’s werd afgewerkt en dit in samenwerking met de CNCC (Compagnie nationale des Commissaires aux comptes) en de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). U kunt deze hier consulteren.


U kunt uw commentaren tot en met 25 januari 2018 overmaken via tech@ibr-ire.be.

Gerelateerd