20 maart 2018

Bedrijfsrevisoren die niet over login-gegevens beschikken, doch honoraria die onderworpen zijn aan IBR-bijdragen of commissarismandaten per jaareinde aan te geven hebben en waarbij voormelde gegevens bovendien nog niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een aangifte via de Auditors Annual Cartography, dienen het College te verzoeken om een login te bekomen om de Auditors Annual Cartography alsnog in te vullen.

Gerelateerd

Overzicht van maatregelen die het CTR kan nemen

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Boekhoudkundige en fiscale aspecten van de administratieve boetes van het College (CTR)

Fernand Maillard, ere-ondervoorzitter van het IBR, bedrijfsrevisor