20 maart 2018

Bedrijfsrevisoren die niet over login-gegevens beschikken, doch honoraria die onderworpen zijn aan IBR-bijdragen of commissarismandaten per jaareinde aan te geven hebben en waarbij voormelde gegevens bovendien nog niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een aangifte via de Auditors Annual Cartography, dienen het College te verzoeken om een login te bekomen om de Auditors Annual Cartography alsnog in te vullen.