31 oktober 2018

In het kader van de evaluatie van de Belgische naleving en opvolging van de 40 aanbevelingen van de Financiële Actiegroep (FAG), werd meermaals gewezen op het belang van de sensibilisering van de beroepsbeoefenaars rond de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, onder meer via de organisatie van vormingssessies.
 
De Raad van het Instituut onderschrijft dit standpunt ten volle en wenst hieraan haar volledige medewerking te verlenen.

Gerelateerd

ITAA organiseert een opleiding inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen (2023)

ISQM 1: Het ICCI voorziet nieuwe opleidingen

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming