31 oktober 2018

In het kader van de evaluatie van de Belgische naleving en opvolging van de 40 aanbevelingen van de Financiële Actiegroep (FAG), werd meermaals gewezen op het belang van de sensibilisering van de beroepsbeoefenaars rond de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, onder meer via de organisatie van vormingssessies.
 
De Raad van het Instituut onderschrijft dit standpunt ten volle en wenst hieraan haar volledige medewerking te verlenen.

Gerelateerd

Mededeling 2023/10: Vorming ESG - optionele derde cyclus

Antiwitwas: wijzigingen aan de toegang tot het UBO-register en voornaamste lessen uit de studienamiddag

Camille Luxen, Attaché Juridische zaken IBR

IREFI Notice 2023/04: FSMA permanent learning 2023