31 oktober 2018

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) heeft op 21 en 26 september in Namen (in het Frans) en in Affligem (in het Nederlands) een opleiding gegeven met als onderwerp de voorbereiding op de kwaliteitscontrole. Bedrijfsrevisoren die als inspecteur optreden, hebben hieraan ook deelgenomen.

De slides van de presentatie worden als bijlage aan deze mededeling toegevoegd.
 
De Raad van het IBR wil bij deze uw aandacht vestigen op enkele kernboodschappen die door het CTR tijdens deze opleiding gegeven werden.