31 oktober 2018

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) heeft op 21 en 26 september in Namen (in het Frans) en in Affligem (in het Nederlands) een opleiding gegeven met als onderwerp de voorbereiding op de kwaliteitscontrole. Bedrijfsrevisoren die als inspecteur optreden, hebben hieraan ook deelgenomen.

De slides van de presentatie worden als bijlage aan deze mededeling toegevoegd.
 
De Raad van het IBR wil bij deze uw aandacht vestigen op enkele kernboodschappen die door het CTR tijdens deze opleiding gegeven werden.

Gerelateerd

CTR Jaarverslag 2022: uitdagingen voor 2023

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Jaarverslag 2022 van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Overzicht van de administratieve verplichtingen van de bedrijfsrevisoren voor het IBR en het CTR inzake de bijdrage in de werkingskosten van het IBR

Christophe D'hondt, diensthoofd IT & Boekhouding IBR