31 oktober 2018

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) heeft op 21 en 26 september in Namen (in het Frans) en in Affligem (in het Nederlands) een opleiding gegeven met als onderwerp de voorbereiding op de kwaliteitscontrole. Bedrijfsrevisoren die als inspecteur optreden, hebben hieraan ook deelgenomen.

De slides van de presentatie worden als bijlage aan deze mededeling toegevoegd.
 
De Raad van het IBR wil bij deze uw aandacht vestigen op enkele kernboodschappen die door het CTR tijdens deze opleiding gegeven werden.

Gerelateerd

Overzicht van maatregelen die het CTR kan nemen

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Boekhoudkundige en fiscale aspecten van de administratieve boetes van het College (CTR)

Fernand Maillard, ere-ondervoorzitter van het IBR, bedrijfsrevisor