31 december 2018

Bij beslissing van de Raad van het IBR, worden enkele omzendbrieven opgeheven omdat ze zijn achterhaald of zonder voorwerp zijn geworden:
  • Omzendbrief D.015/06: Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid (13 juli 2006)
  • Omzendbrief D.013/05: Commissarisopdracht - benoeming en ontslag - toepassen van de wettelijke bepalingen (14 december 2005)
Deze omzendbrieven blijven raadpleegbaar op de website, onder de rubriek regelgeving > rechtsleer > archief.

Gerelateerd