1 maart 2019

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR een ontwerp van Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor ter openbare raadpleging voor. Deze openbare raadpleging zal eindigen op 30 april 2019.

Als bijlage vindt u het ontwerp van norm. 
 
U kunt uw commentaren tot 30 april 2019 overmaken via het volgende e-mailadres: tech@ibr-ire.be

Gerelateerd

Drie normen van het IBR goedgekeurd door de HREB en de minister van Economie

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming