28 juni 2019

In het kader van artikel 59, tweede lid van de Huisvestingscode, heeft de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (hierna “de BGHM” genoemd) in haar omzendbrief nr. 659 van 13 maart 2019 een bijkomende opdracht toevertrouwd aan de commissarissen van de openbare vastgoedmaatschappijen (hierna “de OVM” genoemd) in het verlengde van hun opdracht bij de OVM.

In overleg met de BGHM heeft de werkgroep BGHM van het IBR een opdrachtbrief uitgewerkt, te ondertekenen door de BHGM, alsook de overeengekomen specifieke werkzaamheden (“agreed-upon procedures”).

Het verslag bestaat uit het invullen van de bij de opdrachtbrief gevoegde overeengekomen specifieke werkzaamheden en dient uiterlijk op 30 november 2019 overgemaakt te worden aan de BHGM. In voorkomend geval dient de commissaris de overeenstemming met zijn commissarisverslag over de jaarrekening te verzekeren.

Gerelateerd