25 februari 2020

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van Norm (herziene versie 2020) permanente vorming ter openbare raapleging voor. Dit ontwerp van Norm beoogt de vervanging van de huidige norm voor permanente vorming d.d. 30 augustus 2007. Deze openbare raadpleging zal eindigen op 25 april 2020.

Als bijlage vindt u het ontwerp van norm. U kunt uw commentaren tot 25 april 2020 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

Behoudens tegenverzoek van uwentwege zullen uw commentaren na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR worden gepubliceerd.

Gerelateerd

ITAA organiseert een opleiding inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen (2023)

ISQM 1: Het ICCI voorziet nieuwe opleidingen

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming