25 maart 2020

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten ter openbare raapleging voor.

Deze openbare raadpleging zal eindigen op 25 april 2020.

Als bijlage vindt u het ontwerp van norm.

U kunt uw commentaren tot 25 april 2020 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

Behoudens tegenverzoek van uwentwege zullen uw commentaren na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR worden gepubliceerd.

Gerelateerd

Goedkeuring van de norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten

De HREB keurt 3 ontwerpnormen goed

Mededeling 2019/04: Openbare raadpleging over het ontwerp van Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor