25 maart 2020

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten ter openbare raapleging voor.

Deze openbare raadpleging zal eindigen op 25 april 2020.

Als bijlage vindt u het ontwerp van norm.

U kunt uw commentaren tot 25 april 2020 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

Behoudens tegenverzoek van uwentwege zullen uw commentaren na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR worden gepubliceerd.

Gerelateerd

Mededeling 2024/20: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen (termijn: 8 augustus 2024)

Mededeling 2024/19: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen) (termijn: 8 augustus 2024)

Het IBR heeft samen met het ITAA gereageerd op de vragenlijst van EFRAG in het kader van de openbare raadpleging over de Exposure Draft for a Voluntary Standard for non-listed SMEs