10 april 2020

Update 30 april 2020: Temporele werking van KB nr. 4 van verlengd tot 30 juni 2020

De Covid-19 pandemie heeft tot gevolg dat vennootschappen en verenigingen zich geconfronteerd zien met onoverkomelijke praktische moeilijkheden om hun geplande gewone algemene vergadering ook effectief volgens de gebruikelijke regels te houden, zonder de dwingende regels opgelegd ter bestrijding van het virus te overtreden.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) biedt een aantal oplossingen zoals het stemmen op afstand of de elektronische deelname aan de algemene vergadering maar dan moet dit ook statutair voorzien zijn, wat meestal niet het geval is.

Bij koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie van 9 april 2020 (Belgisch Staatsblad, 9 april 2020) werd een regeling uitgewerkt die de organisatie van een algemene vergadering tijdelijk versoepelt.

Gerelateerd

De notulen van de gewone algemene vergadering: een belangrijk document voor het WVV maar ook nuttig voor fiscale doeleinden

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Persbericht: Algemene Vergadering kiest Patrick Van Impe als nieuwe voorzitter

Eric Van Hoof wordt ondervoorzitter

Panelgesprek rond het ‘nieuwe werken’ in de auditkantoren – 4 video’s

Jan Laplasse - diensthoofd Communicatie IBR