10 april 2020

Update 30 april 2020: Temporele werking van KB nr. 4 van verlengd tot 30 juni 2020

De Covid-19 pandemie heeft tot gevolg dat vennootschappen en verenigingen zich geconfronteerd zien met onoverkomelijke praktische moeilijkheden om hun geplande gewone algemene vergadering ook effectief volgens de gebruikelijke regels te houden, zonder de dwingende regels opgelegd ter bestrijding van het virus te overtreden.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) biedt een aantal oplossingen zoals het stemmen op afstand of de elektronische deelname aan de algemene vergadering maar dan moet dit ook statutair voorzien zijn, wat meestal niet het geval is.

Bij koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie van 9 april 2020 (Belgisch Staatsblad, 9 april 2020) werd een regeling uitgewerkt die de organisatie van een algemene vergadering tijdelijk versoepelt.

Gerelateerd

Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen

Algemene Vergadering van 28 april 2023: slottoespraak van voorzitter Patrick Van Impe

Algemene Vergadering van 28 april 2023: oproeping en agenda

Update: financiële documenten beschikbaar