9 november 2020

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft geopteerd voor één enkele definitie van het begrip nettoactief: “het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.” (art. 5:142, derde lid (BV), art. 6:115, derde lid (CV) en art. 7:212, tweede lid (NV) WVV).

De wijziging van definitie heeft een impact op de alarmbelprocedure, waarvoor voortaan een strengere definitie van toepassing is.