1 december 2020

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR twee ontwerpnormen ter openbare raadpleging voor, met name:

  • het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de artikelen 5:142 en 6:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (nettoactieftest), en
  • het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de artikelen 5:143 en 6:116, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (liquiditeitstest).

Deze openbare raadpleging zal eindigen op 31 januari 2021.

Lees meer in onderstaande documenten.

Gerelateerd

Enkele relevante boodschappen uit het doctoraal proefschrift van Dr. Louis De Meulemeester

Steven De Blauwe, senior advisor regelgeving IBR

Liquiditeitstest: rapporteren of niet, that's the question

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Opnames ten laste van de rekening-courant en uitkeringstesten

Lieven Acke, bedrijfsrevisor