1 december 2020

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR twee ontwerpnormen ter openbare raadpleging voor, met name:

  • het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de artikelen 5:142 en 6:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (nettoactieftest), en
  • het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de artikelen 5:143 en 6:116, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (liquiditeitstest).

Deze openbare raadpleging zal eindigen op 31 januari 2021.

Lees meer in onderstaande documenten.

Gerelateerd

Liquiditeitstest: rapporteren of niet, that's the question

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Opnames ten laste van de rekening-courant en uitkeringstesten

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Opnames ten laste van de rekening-courant en uitkeringstesten

Lieven Acke, bedrijfsrevisor