5 mei 2021

De Raad van het IBR heeft het genoegen u mede te delen dat de overeenkomst gesloten tussen het IBR en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB, één van de deelverenigingen van Febelfin) inzake het verkrijgen door bedrijfsrevisoren van bankbevestigingen werd bijgewerkt.

Deze kaderovereenkomst zal in werking treden voor verzoeken om bankbevestigingen betreffende boekjaren afgesloten vanaf 30 juni 2021. De kaderovereenkomst wordt als bijlage bij deze mededeling gevoegd.

De nieuwe kaderovereenkomst heeft tot doel het proces te laten evolueren in de richting van een toenemende digitalisering van de aanvragen.

 

Gerelateerd

Mededeling 2006/07: hernieuwing akkoord met de BVB inzake het bekomen door bedrijfsrevisoren inzake bankbevestigingen