1 juni 2022

Gelet op de ontwikkelingen in andere normatieve procedures en overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR opnieuw een aangepast ontwerp van norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (Herzien) ter openbare raadpleging voor. In dit aangepast ontwerp hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op:

  • het toepassingsgebied van ISQM 1 en 2, namelijk de revisorale opdrachten in de zin van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren; en 
  • de verduidelijking van de situaties waarin de bedrijfsrevisoren de uitvoering van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling moeten voorzien, overeenkomstig paragraaf 34, (f), van ISQM 1.

Deze openbare raadpleging zal eindigen op 30 juni 2022.

Deze ontwerpnorm zal, eenmaal goedgekeurd, de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België opheffen.

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft voorzien in een begeleiding van de bedrijfsrevisoren bij het implementeren van ISQM 1 en 2, meer bepaald in de vorm van niet-bindende artikels, vormingen, video’s en tools die geleidelijk beschikbaar worden gesteld op een specifieke webpagina op de website van het IBR, onder de rubriek “Actueel” (https://www.ibr-ire.be/nl/actueel/isqm).

U kunt uw commentaren tot en met 30 juni 2022 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be

In het kader van de privacy-regelgeving, vragen wij u om ons bij het overmaken van uw commentaar uitdrukkelijk te bevestigen dat zowel uw reactie als uw naam na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR mogen worden gepubliceerd. 

Het opstellen van normen kan worden beschouwd als een opdracht van algemeen belang in de zin van artikel 6.1. e) GDPR. Daarom willen wij erop wijzen dat wij, in het kader van de goedkeuringsprocedure voorzien in artikel 31 van de wet van 7 december 2016, het volledige dossier dienen over te maken aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie. U kan zich evenwel steeds verzetten tegen het overmaken van uw persoonlijke gegevens. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het informatiebeleid van het IBR inzake de verwerking van persoonsgegevens of om ons te contacteren indien u bijkomende informatie wenst te bekomen.

Gerelateerd

29 mei 2024: studienamiddag ISQM

De toepassing van ISQM 1: beoogde opdrachten

Inge Vanbeveren, adjunct-secretaris-generaal IBR

Het College publiceert de leidraad voor de kwaliteitscontrole 2023