10 februari 2023

De wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector van 28 november 2022 (hierna "klokkenluiderswet" genoemd) werd in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op 15 december 2022. 

Deze wet strekt tot de omzetting van de Richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.

Een nieuwe regeling wordt hiermee geïntroduceerd voor de bescherming van personen die feitelijke of potentiële inbreuken op de nationale of EU-wetgeving inzake bepaalde aangelegenheden van algemeen belang melden. 

Het doel van deze mededeling is een overzicht te bieden van de beschermingsregeling die door de klokkenluiderswet is ingevoerd en mee te delen dat het Instituut van de Bedrijfsrevisoren hierover vormingen zal voorzien.

Gerelateerd