18 oktober 2023

Geachte confrater,

 

Naar aanleiding van mededeling 2023/05 van de Raad van het IBR, “Vormingsprogramma ESG – duurzaamheidsinformatie”, hebt u zich talrijk ingeschreven voor de door het IBR georganiseerde ESG-seminaries van cyclus 1 en 2. Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor deze gezamenlijke inspanning die aantoont dat onze beroepsgroep bereid is om de uitdagingen aan te gaan die gepaard gaan met het verstrekken van zekerheid over duurzaamheidsinformatie. 

Zoals aangekondigd in onze mededeling 2023/05, hebt u tegenwoordig, via on demand webinars, toegang tot deze verschillende modules die tijdens de zomer werden opgenomen in de opnamestudio.

De Raad van het IBR wil nu het vormingsaanbod in deze voortdurend evoluerende materie uitbreiden. Daarom zullen we u een optionele derde cyclus van 3 nieuwe seminaries van een halve dag aanbieden. Deze seminaries hebben betrekking op de Europese duurzaamheidsverslaggevingsstandaarden (de “ESRS”):

 1. ESRS 1 Algemene vereistenESRS 2 Algemene toelichtingen
  ESRS G1 Zakelijk gedrag
 2. Standaarden met betrekking tot milieuthema’s:
  ESRS E1 Klimaatverandering
  ESRS E2 Verontreiniging
  ESRS E3 Water en mariene hulpbronnen
  ESRS E4 Biodiversiteit en ecosystemen
  ESRS E5 Materiaalgebruik en circulaire economie
 3. Standaarden met betrekking tot sociale thema’s:
  ESRS S1 Eigen personeel
  ESRS S2 Werknemers in de waardeketen
  ESRS S3 Getroffen gemeenschappen
  ESRS S4 Consumenten en eindgebruikers

Deze seminaries zullen enkel fysiek worden georganiseerd, tussen januari en maart 2024, en zijn optioneel. Ze kunnen dus “à la carte” worden gekozen op basis van uw specifieke behoeften aan aanvullende ESG-vorming. Zoals gewoonlijk gebeuren de inschrijven voor deze seminaries via het portaal.  

Ter herinnering: om het ESG 2023-vormingscertificaat te behalen, dat zal worden afgegeven door het IBR, dient u cyclus 1 en 2 volledig te hebben afgerond en ten minste drie seminaries van het ESG-programma (vormingscycli 1, 2 of 3) fysiek te hebben bijgewoond vóór 31 maart 2024.

Wanneer u niet in staat zou zijn geweest om drie seminaries fysiek bij te wonen verspreid over cyclus 1 en 2 van het ESG-vormingsaanbod, hebt u nu de mogelijkheid om deze situatie te verhelpen door één of meer seminaries uit cyclus 3 te volgen. 

Als bedrijfsrevisor of stagiair kunt u zich 15 dagen lang met voorrang inschrijven. Vanaf 2 november 2023 kunnen ook derden zich inschrijven voor deze seminaries.

Voor elke vraag hieromtrent kunt u contact opnemen met ons vormingsteam: education@icci.be.

Patrick Van Impe
Voorzitter

Gerelateerd

ESG vormingsprogramma 2024

Liberform: Verbeter je professionele vaardigheden met aantrekkelijke opleidingspremies

Neem deel aan de Belgian Awards for Sustainability Reports (BAS)! Inschrijvingen geopend