18 december 2023

In toepassing van artikel 55 van de wet van 7 december 2016 heeft het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in 2017 beslist dat de bedrijfsrevisoren en de bedrijfsrevisorenkantoren (met uitzondering van de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren) jaarlijks aan het College een reeks gegevens moeten meedelen betreffende hun kantoororganisatie, hun controle-opdrachten en hun honoraria voor controle- en niet-controlediensten. Het College van toezicht heeft deze beslissing bevestigd op 14 november 2022 (College_Beslissing_2022/01).

Deze informatie heeft steeds betrekking op het voorbije kalenderjaar, ongeacht de datum van afsluiting van het boekjaar van het kantoor en moet worden ingebracht via de “Auditors Annual Cartography”, een specifieke webapplicatie, die door het College werd ontwikkeld in de FiMiS-tool.

Het College stelt op de website van de FSMA een handleiding en een document met FAQ ter beschikking om de bedrijfsrevisoren te helpen bij het invullen van de “Auditors Annual Cartography”.

Deze aangifteperiode betreffende de Auditors Annual Cartography bij het College loopt van 10 januari 2024 t.e.m. 20 februari 2024.

We betreuren dat het College enige vorm van automatische transmissie van deze informatie naar het IBR uitgesloten heeft. We zullen later bij u terugkomen in verband met de modaliteiten die van toepassing zullen zijn voor het communiceren van de informatie die het IBR nodig heeft.

Gerelateerd