5 februari 2024

De wet van 28 maart 2023 betreffende diverse wijzigingen inzake verkiezingen heeft het Kieswetboek gewijzigd, met name artikel 95. Het doel was om de lijst van categorieën waaruit de voorzitters van de stembureaus, evenals de voorzitters en bijzitters van de telbureaus, worden aangewezen, uit te breiden. Deze uitbreiding omvat nu ook de mogelijkheid voor bedrijfsrevisoren om voor deze rollen te worden aangewezen.

Bovendien moet het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, wat de bedrijfsrevisoren betreft, volgens artikel 94 van het Kieswetboek informatie zoals de namen, voornamen, rijksregisternummers en adressen van zijn leden doorgeven aan de gemeentebesturen die hierom verzoeken, en dit op de plaatsen waar de betrokken personen hun hoofdverblijfplaats hebben.

De volgende verkiezingen in België zullen plaatsvinden op de volgende data:

  1. op zondag 9 juni 2024 voor de federale, regionale en Europese verkiezingen;
  2. op zondag 13 oktober 2024 voor de lokale verkiezingen.

De Raad van het Instituut wil benadrukken dat, in het geval u wordt aangewezen, de deelname als voorzitter van een stembureau, of als voorzitter of bijzitter van een telbureau, een wettelijke verplichting is. Vrijstellingen kunnen alleen worden verleend in zeer specifieke en vrij beperkte omstandigheden.

Wanneer een voorzitter van een stembureau of een bijzitter of voorzitter van een telbureau zijn oproeping ontvangt, heeft hij 48 uur om, in voorkomend geval, de voorzitter van het hoofdbureau van het kanton op de hoogte te stellen van zijn legitieme verhindering. Bij gebrek hieraan riskeert hij een boete die tot 1000 euro[1] kan oplopen.

Er moet worden opgemerkt dat de wet niet specificeert wat geldige of ongeldige redenen zijn om het vervullen van de bovengenoemde rollen te weigeren. Het wordt daarom aanbevolen om snel te antwoorden aan de voorzitter van het hoofdbureau die de oproeping heeft uitgegeven, waarbij het motief duidelijk wordt uiteengezet. Het is dan aan deze voorzitter om te beslissen of het ingeroepen motief al dan niet wordt aanvaard.

 


[1] Art. 95, §10 van het Kieswetboek.

Gerelateerd