4 oktober 2021

Bij de behandeling van kwaliteitscontroledossiers bij bedrijfsrevisoren die organisaties van openbaar belang (OOB) controleren, heeft het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren een standpunt ingenomen over de modaliteiten inzake de voorafgaande goedkeuring van het leveren van niet verboden niet-controlediensten, met inbegrip van toegelaten waardering- en belastingdiensten.

Logo-CTR-no-text

Daarmee wenst het College zich te aligneren op de standpunten ingenomen door buitenlandse toezichthouders.

Download hier het standpunt