12 september 2017

De wet van 3 september 2017 tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen schept het wettelijk kader voor enerzijds de kwaliteitstoetsing van de uitoefening van het beroep van accountant en belastingconsulent en anderzijds het lidmaatschap van stagiairs die het beroep van accountant en belastingconsulent willen uitoefenen.

De belangrijkste maatregelen zijn:

  1. De aansluiting van stagiairs als volwaardig lid van het Instituut van de Accountants en de Belstingsconsulenten (IAB).

  2. De vastlegging van de maximale duurtijd van de stage.

    Beide maatregelen zijn bedoeld om de stagiairs optimaal voor te bereiden op hun toekomstige verantwoordelijkheden, maar ook om de problematiek van de ‘eeuwige stagiairs’ te verhelpen. De stagiairs zullen voortaan aan dezelfde verplichtingen onderworpen worden, bijvoorbeeld de verplichte intekening op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

  3. Er wordt een wettelijk kader gecreëerd voor de kwaliteitstoetsing.

  4. De opdrachtbrief wordt verplicht. De toepassing ervan zal bij koninklijk besluit geregeld worden.

  5. Het IAB zal voortaan zijn leden kunnen terechtwijzen wanneer die bepaalde verplichtingen niet nakomen, bijvoorbeeld de permanente vorming, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of de betaling van de ledenbijdragen.

Gerelateerd

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren reageert op de fusie van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten met het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten